Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Niepublicznego Przedszkola „Ujeścisko”, które będą odbywały się w poniedziałki w godz. od 18:00 do 19:00 oraz  piątki w godz. od 9:00 do 10:00 w siedzibie S.M. „Ujeścisko” przy ulicy Płockiej 6 w Świetlicy.

Nowe Przedszkole!!!

Informujemy, że S.M. „Ujeścisko” wychodząc na przeciw potrzebom swoich mieszkańców od dnia 1 sierpnia 2015r. przy ul. Płockiej 4 otwiera Niepubliczne Przedszkole „Ujeścisko”.

Dla Członków Spółdzielni  preferencyjne czesne.
Więcej informacji pod numerem telefonu 735 418 500 i e-mailowo : przedszkole@ujescisko.pl
Serdecznie zapraszamy!!!

Zebrania Grup Członkowskich.

Działając na podstawie §33 ust. 1 oraz §53 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ujeścisko” z siedzibą w Gdańsku, Zarząd Spółdzielni niniejszym zwołuje XLI Zebranie Przedstawicieli na dzień 27 czerwca 2015 roku o godzinie 11:00 w Salce Katechetycznej Kościoła pw. Św. Ojca Pio przy ul. Przemyskiej 21 Gdańsk – Ujeścisko.
Zebranie Przedstawicieli poprzedzone zostanie Zebraniami I-X Grup Członkowskich.
Poniżej znajdują się porządki obrad:

I Grupa Członkowska.

II Grupa Członkowska.

III Grupa Członkowska.

IV Grupa Członkowska.

V Grupa Członkowska.

VI Grupa Członkowska.

VII Grupa Członkowska.

VIII Grupa Członkowska.

IX Grupa Członkowska.

X Grupa Członkowska.

Serdecznie zapraszamy.